Material

BESTÄLL HANDBÖCKER

På den här sidan finns handböcker i pdf-format, som kan printas ut.  Du kan beställa också tryckta handböcker:

Läslust-handboken - beställ via e-mail från  Erweko tryckeri: info@erweko.fi (Erweko tar endast portokostnader)

Visa oss berättelsernas värld - beställningar på Finlands föräldrarförbunds sidor