Läslust – hur bli delaktig?

Läslust- idébank och Läslust-brochyr

För
• lärare, förskollärare och -personal och rektorer
• bibliotekspersonal och- direktörer
• föräldrar och vårdnadshavare
• utbildnings-, bildnings- och kulturdirektörer

Verktyg för gemensam planering

I vardagen testade metoder för hur man kan öka läslust och litteracitet

  • Schema och årskalender för samarbete mellan skola och bibliotek
  • Modeller för olika stigar
  • Motivationsmodeller- och metoder för skolans och bibliotekets vardag
  • Exempel från piloternas Läslus-verksamhet under året

Det bästa = ta, använd och förbättra

Läslust-metoderna fungerar enligt principen ”ta, använd och förbättra”. Tanken är således att man kniper de modeller som passar en bäst och utvecklar och förbättrar metoderna och modellerna på vägen utifrån sina egna resurser och behov.
Läslust- idébankens och -brochyrens innehåll är parallella. På nätet finns mer material.

Se och skriv ut idébanken och brochyren, det går enkelt från pdf-filerna. Brochyren snart också på svenska!