Läslust-ambassadörs läsdiplom, blogg, videor

Läslust-ambassadör Agneta Möller-Salmela

DET VIKTIGASTE ÄR LÄSINSPIRATION

Agneta Möller Salmela är Läslust-ambassadör, biblioteksfunktionär, läseinspiratör och Svenska Kulturfondens pristagare 2014.

”Vi måste höja nivån på det lässtimulerande arbetet som görs inom dagvård och skolor."

På denna sida kan man finna hennes inspirerande

  • läsdiplomar
  • stark och skarpsinnig blogg
  • videor om hennes omfattande lässtimulerande arbetet som tips och fortbildning (producert av Bibliotekstkanalen.)