Otteita opetus- ja toimintasuunnitelmiin

Lukuinto-toimintaa viedään toiminta-, vuosi- ja opetussuunnitelmiin monin tavoin. Lukumotivaatio ja monilukutaito sopivat OPS:issa useisiin eri osioihin. Kirjastossa samat toimintatavat käyvät esimerkiksi suunnitelmiin media- ja tiedonhallintataitojen ohjauksesta.

Esimerkiksi lukudiplomi kunnan opetussuunnitelmassa varmistaa kaikkien koululaisten lukurutiinin ja osallistaa vanhemmat. Vuosittainen koulun ja kirjaston yhteinen tapahtuma monilukutaito-otsikon alla takaa oppilaiden kuvanlukutaitojen kehittymisen.

Oulun ja Lappeenrannan aktiiviset Lukuinto-pilotoijat tarjoavat omat OPS-lauseensa muille kouluille ja kirjastoille suunnittelutyön avuksi.